wall2bottom_home

Sertifikati

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ISO 14001-2004

Smatrajući se odgovornim za aktiviranje svih raspoloživih resursa i stvaranja uslova za unaprjeđenje kvliteta životne sredine Dekor Iva – co, d.o.o., usvaja:

POLITIKU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svi zaposleni u preduzeću su u skladu sa navedenim opredijeljenjem, prihvatili odredbe, postupke i mjere kao sopstvene standarde ponašanja na radnom mjestu u preduzeću i okolini, a odgovornost prema životnoj sredini i potrebu stalnog unapređenja kao jedan od osnovnih prioriteta poslovanja. U tom cilju preduzeće Dekor Iva – co, d.o.o., će:

 • uključiti politiku, programe i praksu zaštite životne sredine u svim identifikovanim procesima kao bitan element upravljanja svim poslovnim funkcijama;
 • identifikovati sve aspekte koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine i stavlja pod kontrolu značajne;
 • poslovati u skladu sa sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtjevima o zaštiti životne sredine i vrednovati svoju usklađenost sa njima;
 • težiti stalnim poboljšanjima u oblasti zaštite životne sredine dostizanjem okvirnih i operativnih ciljeva, kao i stalnim vrednovanjem svojih učinaka na zaštitu životne sredine, omogućujući da oni budu javno dostupni;
 • u svim fazama razvoja novih proizvoda, kao i njihovog cjelokupnog životnog ciklusa vrednovati ekološke parametre proizvoda;
 • sistematskim pristupom za redovno mjerenje i monitoring svojih učinaka, smanjiti emisiju i ispuštanje štetnih materija u životnu sredinu (vazduh, vodu, zemlju), uz uštedu resursa i energije, smanjenje upotrebe štetnih materija i kontrolu postupanja sa otpadom;
 • preventivnim djelovanjem i primjenom planova djelovanja za slučaj akcidenata, ublažiti mogućnost štetnog uticaja na životnu sredinu;
 • stalno usavršavati, obrazovati i informisati zaposlene i korisnike naših proizvoda, kako bi doprinijeli širenju svijesti o potrebi zaštite životne sredine.
 • informisati poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredijeljenju za zaštitu životne sredine;
 • obezbijediti potpunu javnost rada u naporima na zaštiti životne sredine, uvažavati mišljenja i zahtjeve zainteresovanih strana vezano za njeno unapređenje i preduzimati odgovarajuće aktivnosti, u skladu sa svojim mogućnostima.
 • sprovoditi nezavisna ocjenjivanja implementiranog sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i odgovara na utvrđene neusaglašenosti preduzimanjem odgovarajućih korektivnih i preventivnih mjera.

Preduzeće Dekor Iva – co, d.o.o., će obezbijediti da ova Politika zaštite životne sredine bude dostupna i objašnjena svim zaposlenima, svim zainteresovanim stranama i javnosti. Politika zaštite životne sredine se preispituje minimum jedanput godišnje, da bi se utvrdila efektivnost ciljeva politike zaštite životne sredine.

ISO 9001:2008

STDCERT

 

blacno

emuca

hafele

fgv

doal

inoxa

falco

kronospan2

kaindl

rehau

bv

Copyright © 2015 - DEKOR IVA